Google+

ประวัติ

         บริษัท รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 จำกัด มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2537 ซึ่ง คุณ สุขชาติ โฆษะบดี กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานรัตนโกสินทร์ 1 ได้แยกออกมาตั้ง บริษัท รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 จำกัด ที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเน้นผลิตและจำหน่ายเซรามิกค์ และโอ่งของที่ระลึกจังหวัดโดยตรง แต่ยังคงเอกลักษณ์ของโอ่งมังกรที่ผลิตมาตั้งแต่สมัยก่อน..
         ในปัจจุบันได้มีการดีไซน์รูปแบบใหม่ มีสีสัน และผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามาขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงานได้ผลิตสินค้ามากมาย เช่น โอ่ง น้ำพุ-น้ำล้น กระถาง อ่างบัว แจกัน โต๊ะสนาม โอ่งของที่ระลึกประจำจังหวัด ที่ติดตู้เย็นรูปโอ่ง พวงกุญแจโอ่ง ของชำร่วย เบญจรงค์ และของตกแต่งบ้านและสวน 

          ปี พ.ศ.2552 ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) และ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิกส์และเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว

          ปี พ.ศ.2555 เข้าร่วมประกวด Thai Ceramic Awards 2011 ได้รับรางวัล

  •    เครื่องปั้นดินเผาประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งภายในอาคาร กลุ่มบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

             "รางวัลชมเชย" ผลงานชื่อ “ประเพณีลอยกระทง”

                                                                         

  •      เครื่องปั้นดินเผาประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งสวนและภายนอกอาคาร กลุ่มบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม

              "รางวัลที่ ๓" ผลงานชื่อ “โอ่ง ๒ ใบ”

                                                                         

     

Visitors: 180,025