Google+

ขั้นตอนการผลิต

1.การเตรียมวัตถุดิบ

 • วัตถุดิบ มี ดินดำ,ดินขาว,ดินขาวราชบุรี,แร่เฟลด์สปาร์
 • ชั่งวัตถุดิบตามอัตราส่วนผสม
 • ผสมน้ำดินโดยเครื่องปั่นน้ำดินชนิดเร็ว
 • กรองผ่านตะแกรง
 • แล้วนำมาพักที่บ่อกวนน้ำดินชนิดช้า
 • และผ่านเครื่องกรองอัด เพื่อรีดไล่น้ำ จะได้ดินลักษณะเป็นแผ่น
 • แล้วนำไปเข้าเครื่องนวดชนิดตั้ง
 • นำเข้าเครื่องรีดดินดูดอากาศ (Extruder Machine) แล้วนำออกสู่แผนกขึ้นรูปต่อไป

2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

 • การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (Throwing Method) เป็นการขึ้นรูปตั้งแต่อดีต และต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของช่าง
 • การขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดิน (Slip Casting) โดยการเทน้ำดินเหลวลงสู่แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ รอจนกระทั่งพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ดูดน้ำออกจากดินและได้ความหนาที่ต้องการ แล้วเทน้ำดินออกจากพิมพ์ และรอให้ผลิตภัณฑ์เริ่มหมาด แล้วจึงเอาผลิตภัณฑ์ออกจากพิมพ์ปูนปลาสเตอร์
 • การขึ้นรูปด้วยการขด (Coil Method) ภาษาโรงโอ่งจะเรียกวิธีว่า "ยิ" คือการทำดินให้เป็นเส้นกลมยาว แล้วนำมาขดบนแผ่นที่เตรียมไว้เป็นฐาน และขดต่อเนื่องขึ้นไปเป็นรูปทรง และขนาดที่กำหนด แล้วใช้ ไม้ตี และฮวยหลุบ ตีให้ได้ทรง และใช้แปะป้ายตกแต่งให้เรียบร้อย ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่

3.การตกแต่งผลิตภัณฑ์ก่อนเผาดิบ

 • การติดลายนูน เช่น ลายมังกรนูน ซึ่งในปัจจุบันจะหาช่างฝีมือยาก ลายบัวนูน ลายสี่ฤดู ลายเชือก ลายล็อก เป็นต้น
 • การติดลายเรียบ เป็นการติดลายโอ่งมังกรของที่ระลึกประจำจังหวัด โดยการวางแผ่นพลาสติกที่แกะลายแล้ว วางลงบนโอ่ง แล้วน้ำดินนิ่ม ปาดลงบนปริเวณที่ต้องการ
 • การขูด ขีด เซาะ แล้วแต่ตามจินตนาการของช่าง

4.การเผาดิบ เผาที่อุณหภูมิ 900-950 องศาเซลเซียส โดยใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

5.การตกแต่งผลิตภัณฑ์หลังเผาดิบ

 • การเขียนสีใต้เคลือบ (Underglaze) คือ การเขียนลายลงบนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้ว สีที่ใช้เขียน เป็นสีสำเร็จรูป เช่น สีคราม สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง สีเขียว เป็นต้น ลายส่วนใหญ่ที่นิยมเขียน คือ ลายมังกร ลายเทพนม ลายดอกไม้ ลายวิว ลายปลา
 • การพ่นเคลือบ โดยใช้ กาพ่น พ่นน้ำเคลือบลงบนผลิตภัณฑ์
 • การชุบเคลือบ ใ้ช้กับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก  

6.การเผาเคลือบ เผาที่อุณหภูมิ 1,180 องศาเซลเซียส โดยใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

7.การตกแต่งผลิตภัณฑ์เมื่อเผาเคลือบแล้ว

 • การเขียนสีบนเคลือบ (Overglaze) หรือ การเขียนลายเบญจรงค์ ซึ่งใช้ช่างฝีมือที่มีฝีมือประณีต ละเอียด เพราะลายที่เขียนเป็นไทยในสมัยอดีต เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายพิกุล ลายบัว ลายกุหลาบ ลายหยดเทียน ลายนาคสิงห์ เป็นต้น
 • การติดรูปลอก (Tranfer) เป็นการนำเอารูปลอกเซรามิกส์ ติดลงบนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาเคลือบแล้ว และนำไปเผาที่อุณหภูมิ 700-800 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่ทางโรงงานจะใช้กับงานที่ลูกค้าสั่งเป็นของชำร่วย ของพรีเมียม แล้วแต่โอกาส 
Visitors: 180,022