Google+

ลายคราม (Blue&White)

        ลายคราม (ฺBlue&White) เป็นการเขียนสีลงบนผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการเผาดิบแล้ว สีที่นำมาใช้เป็นสีสำเร็จรูป ซึ่งนำมาใช้ได้เลย ลายที่นิยมเขียน คือ ลายมังกร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดราชบุรี  ลายบัว ลายปลา ลายม้า ลายวิว และลายตามสมัยนิยม แล้วแต่ตามจินตนาการของช่าง 

        ทางโรงงานรับผลิตลายที่ลูกค้าต้องการได้ สามารถเปลี่ยนสี เปลี่ยนแบบ หรือนำลายมาให้ก็ได้ เพื่อความต้องการของลูกค้า....

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 180,022