Google+

เบญจรงค์ (Benjarong)

       เบญจรงค์เป็นงานศิลป์ชั้นสูง ด้วยฝีมือเชิงช่างทางด้านหัตถกรรมเบญจรงค์ที่สั่งสมมานาน จากรุ่นสู่รุ่น ผ่านมาหลายสมัย กลับยิ่งทำงานหัตถกรรมเบญจรงค์พัฒนาไปสู่ตลาดสากลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์เองที่มีส่วนผสมของทองคำและสีหลักๆอีก 4 สี รวมเป็น 5 สี มีคุณค่าทางด้านงานศิลปะชั้นสูง ที่หาประเทศใดในโลกเทียบเคียงได้ 
       การเขียนลายเบญจรงค์ เป็นการเขียนสีบนเคลือบ(OverGlaze) ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาเคลือบมาแล้ว และใช้สีทองเป็นตัวหลักในเขียนลาย และใช้สีต่างๆลงช่องร่างลายไว้ สีที่ใช้เป็นสีสำเร็จรูป ในรูปแบบเป็นผงแล้วนำมาผสมน้ำก็สามารถนำมาใช้ได้เลย เผาในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
       วัตถุประสงค์ในการผลิต ในปัจจุบัน จะแตกต่างกับการผลิตในสมัยก่อน ในสมัยโบราณนั้น จะผลิตใช้กันแต่ใน ชนชั้นสูง แต่ในปัจจุบัน เครื่องเบญจรงค์ของไทย ก็เป็นที่ได้รับความนิยม จากทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะซื้อไปใช้สำหรับ ตกแต่งบ้านเรือน หรือ นำไปใช้เพื่อเป็น ของขวัญ ของชำร่วย ของที่ระลึก 

 


  • รหัส : แก้วกาแฟกลมทรงหูหวาย พร้อมจานรอง ลายครึ่ง ขนาด : แก้ว กว้าง 6.5 ซม. สูง 10 ซม. จานรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 ซม. ใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย สารถใส่โลโ...

  • รหัส : แก้วกาแฟกลม ทรงเหลี่ยม พร้อมจานรอง ลายครึ่ง ขนาด : แก้ว กว้าง 6.5 ซม. สูง 10 ซม. จานรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 ซม. ใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย สารถใส่โ...

  • รหัส : แก้วมัค พร้อมจานรอง มีฝาปิด ลายครึ่ง ขนาด : แก้ว กว้าง 8 ซม. สูง 10 ซม. จานรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. ใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย สารถใส่โลโก้หรือตร...
Visitors: 182,324