Google+

ชุดโต๊ะสนามเซรามิกค์ ลายดอกไม้ สีเหลือง

รหัส : ชุดโต๊ะสนาม เซรามิกค์ ลายดอกไม้ สีเหลือง

ขนาด : โต๊ะกลาง กว้าง 50 ซม. สูง 72 ซม.

       ที่นั่ง กว้าง 43 ซม. สูง 45 ซม.

จำนวน : โต๊ะกลาง 1 ใบ

        ที่นั่ง 4 ใบ

ใช้เป็นชุดโต๊ะ สามารถตั้งได้ทั้งภายในบ้าน หรือสนามภายนอก 

****ราคาไม่รวมกระจก*****

฿26,500
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 180,870