Google+

แก้วกาแฟกลม ทรงหูหวาย พร้อมจานรอง

รหัส : แก้วกาแฟกลมทรงหูหวาย พร้อมจานรอง ลายครึ่ง

ขนาด : แก้ว กว้าง 6.5 ซม. สูง 10 ซม.

          จานรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 ซม.        

ใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย สารถใส่โลโก้หรือตราบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ต่างๆได้

Package : กล่องผ้าไหม เดี่ยว ใบละ 1,050 บ.

          กล่องผ้าไหม  คู่  ใบละ 2,050 บ.

***กรุณาระบุสี ลาย ในระบบสั่งซื้อ***

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 180,022