Google+

แก้วมัค พร้อมจานรอง พร้อมฝาปิด

รหัส : แก้วมัค พร้อมจานรอง มีฝาปิด ลายครึ่ง

ขนาด : แก้ว กว้าง 8 ซม. สูง 10 ซม.

          จานรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม.        

ใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย สารถใส่โลโก้หรือตราบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร ต่างๆได้

Package : แพ็คกล่องผ้าไหม เดี่ยว ชุดละ 1,100 บ.

          กล่องผ้าไหม  คู่  ชุดละ 2,200 บ.

***กรุณาระบุสี ลาย ในระบบสั่งซื้อ***

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 180,870