Google+

ชุดโต๊ะสนาม เซรามิกค์ ลายโอ่งหลากสี

รหัส : ชุดโต๊ะสนาม เซรามิกค์ ลายโอ่งหลากสี

ขนาด : โต๊ะกลาง กว้าง 50 ซม. สูง 70 ซม. 

       ที่นั่ง กว้าง 30 ซม. สูง 45 ซม.

จำนวน : โต๊ะกลาง 1 ใบ

        ที่นั่ง 4 ใบ

ใช้เป็นชุดโต๊ะ สามารถตั้งได้ทั้งภายในบ้าน หรือสนามภายนอก 

****ที่นั่งสามารถเปลี่ยนสีได้ กรุณาระบุในใบสั่งซื้อ*****

฿21,000
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 182,324