Google+

ชุดโต๊ะสนามเซรามิกค์ ลายเส้นสีน้ำตาล-ส้ม-เหลือง

รหัส : ชุดโต๊ะสนาม เซรามิกค์ ลายเส้นสีน้ำตาล-ส้ม-เหลือง

ขนาด : โต๊ะกลาง กว้าง 70 ซม. สูง 70 ซม.

       ที่นั่ง กว้าง 39 ซม. สูง 42 ซม.

       แผ่นกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม.

จำนวน : โต๊ะกลาง 1 ใบ

        ที่นั่ง 4 ใบ

        แผ่นกลม 1 แผ่น

ใช้เป็นชุดโต๊ะ สามารถตั้งได้ทั้งภายในบ้าน หรือสนามภายนอก 

 

฿25,300
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 180,870