Google+

แก้วมัค มีฝาปิด พร้อมจานรอง

แก้วมัค มีฝาปิด พร้อมจานรอง พร้อมกล่องสีทองลายโบว์

ขนาด แก้ว กว้าง ซม. สูง รวมฝา 14.5 ซม. 

ขนาด จานรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 ซม. สูง ซม.

ราคาชุดละ 120 บ. ชื่อสีทอง/น้ำเงิน/เขียว/แดง

 

ค่าบล็อกชื่อ/โลโก้ 1สี 1 ตำแหน่ง 380 บ.

ระยะเวลาผลิต 20-30 วัน

ค่ามัดจำ 50%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 182,324